למען מזל דגים למען מזל דגים
107x127 - 1996(נמכר)

מדובים לתנינים מדובים לתנינים
107x127 cm - 1996(נמכר)

בחירתה של קימי בחירתה של קימי
76x76 cm - 1996

רהיטי המלך החדשים רהיטי המלך החדשים
101x117 cm - 1996

הכל בסדר הכל בסדר
76x102 cm - 1996(נמכר)

מעבר לפמיניזם מעבר לפמיניזם
91x91 cm - 1996(נמכר)

הביישן הביישן
65x65 cm - 1996(נמכר)

חוסר מזל חוסר מזל
90x100 cm - 1996

דז'ה וו דז'ה וו
76x102 cm - 1996(נמכר)

אמנות ומדע אמנות ומדע
76x102 cm - 1995

הקדוש האורקולי הקדוש האורקולי
76x91 cm - 1995(נמכר)

בילי מתגבר על המזל הרע בילי מתגבר על המזל הרע
64x101 cm - 1995