יכולת החזקה טכנית יכולת החזקה טכנית
92x107 cm - 1998

שניים לבנים שלושה אדומים שניים לבנים שלושה אדומים
67x83cm (26x32in) - 1997(נמכר)

כיבוש עיין הרע כיבוש עיין הרע
79x99 cm - 1997(נמכר)

אדיפוס וג'ין אדיפוס וג'ין
91x101 cm - 1997(נמכר)

המעריץ המעריץ
68x84 cm - 1997

ריבוע אחד כהה ריבוע אחד כהה
84x99 cm - 1997(נמכר)

אברהם ושלושת האורחים אברהם ושלושת האורחים
112x91 cm - 1996(נמכר)

אנטומית הרצוך הטוב אנטומית הרצוך הטוב
71x107 cm - 1996(נמכר)

רחב כפי שתרצה רחב כפי שתרצה
100x126 cm - 1996

חשבון נפש משותף חשבון נפש משותף
89x107 cm - 1996(נמכר)

גיבוי אלוהי גיבוי אלוהי
91x91 cm - 1996(נמכר)

בצורת בצורת
86x86 cm - 1996