יום חמישי, 11 בבוקר יום חמישי, 11 בבוקר
86x91 cm - 1999(נמכר)

שניים מתוך שלושה שניים מתוך שלושה
91x86 cm - 1999(נמכר)

מעיין עליון מעיין עליון
70x90 cm - 1999(נמכר)

חופשה בקוטב חופשה בקוטב
80x100 cm - 1999

הפקה בוורוד הפקה בוורוד
80x80 cm - 1998(נמכר)

גיעגוע אחד יותר מדי גיעגוע אחד יותר מדי
89x106 cm - 1998

חזרה ליסודות חזרה ליסודות
80x90 cm - 1998(נמכר)

שיפוט והתפשרות שיפוט והתפשרות
80x100 cm - 1998(נמכר)

עניין של מבנה עניין של מבנה
80x90 cm - 1998(נמכר)

גישה חיובית או תקוות שוא גישה חיובית או תקוות שוא
94x117 cm - 1998(נמכר)

סצנות ממחברת סצנות ממחברת
80x80 cm - 1998(נמכר)

מנגינת הגוף השקט מנגינת הגוף השקט
70x90 cm - 1998(נמכר)