בחינת עצמים בלתי מזוהים בחינת עצמים בלתי מזוהים
70x80 cm - 2000

נל טיטנה וחברים נל טיטנה וחברים
50x50 cm - 2000

נפרטינה נפרטינה
50x50 cm - 2000

ללא שחור ללא שחור
109x79 cm - 2000(נמכר)

חיות נייר מתחרות חיות נייר מתחרות
80x80 cm - 2000(נמכר)

פיליס ופייר פיליס ופייר
50x50 cm - 2000(נמכר)

עקרון הצלחת עקרון הצלחת
80x80 cm - 2000(נמכר)

השקייה פרקטית השקייה פרקטית
70x80 cm - 2000(נמכר)

ריץ ריץ
50x50 cm - 2000

כפי שסימון אמר כפי שסימון אמר
70x80 cm - 2000(נמכר)

המאמן המאמן
70x90 cm - 2000(נמכר)

טריכון ואנטיגון טריכון ואנטיגון
50x50 cm - 2000(נמכר)