המנסרה המנסרה
80x90 cm - 2001(נמכר)

עשב חכם עשב חכם
90x100 cm - 2001(נמכר)

הקוסם הקוסם
60x60 cm - 2001(נמכר)

שלושה גננים אילמים שלושה גננים אילמים
80x90 cm - 2001

חזרתו של הטולדם הגדול חזרתו של הטולדם הגדול
70x100 cm - 2001(נמכר)

שתי מחשבות שתי מחשבות
70x100 cm - 2001(נמכר)

אונה ומלאך שומר אונה ומלאך שומר
90x90 cm - 2001(נמכר)

עלי עלי
50x50 cm - 2000

ביאנקה על אדי ביאנקה על אדי
50x50 cm - 2000

צ'פו וברוניה צ'פו וברוניה
50x5o cm - 2000

אלימלך אלימלך
50x50 cm - 2000

נסיונות במשקל סגולי נסיונות במשקל סגולי
80x80 cm - 2000(נמכר)