הרכבת נשמה הרכבת נשמה
80x100 cm - 5/2015
   
מזון למחשבה מזון למחשבה
90x100 cm - 2/2016
   
הנשמה המרדנית הנשמה המרדנית
90x80 cm - 6/2016
   
אירוח נשמות אירוח נשמות 
90x80 cm - 11/2015
   
גולש השחקים גולש השחקים 
90x90 cm - 2/2016
   
צלילים מן השמים צלילים מן השמים 
80x100 cm - 8/2015
   
קטיף פרי האויר קטיף פרי האויר
90x90 cm - 2/2014
   
יציבות בתנועה יציבות בתנועה
80x100 cm - 9/2014
   
התמוססות התמוססות
90x90 cm - 1/2014