בובולינה בובולינה
2003

המאזין המאזין
2002

איזור האתר איזור האתר
2002

בובת שמשון בובת שמשון
2002

פריחה במדבר פריחה במדבר
2002

מלודית המלפפון מלודית המלפפון
2002

תקוות גבוהות תקוות גבוהות
2002

אל תגע בי אל תגע בי
2002